Margin Call är en ny finansfilm som är inspirerad av verkliga händelser. Den utspelar sig på en Wall Street-bank i början av finanskrisen, där de upptäcker att deras lönsamma Mortage Backed Securities-verksamhet har försatt banken i akut kris.