Tre stycken video-filmer med företagspresentationer. Först fastighetsbolaget Castellum. Sedan fastighetsbolaget Balder med Erik Selin som just nu gör en emission av preferensaktier. Och sedan det heta bevakningsföretaget Mindmancer som just nu gör en nyemission inför sin listning på First North. Se filmerna