Mocycle som just nu gör en nyemission ger sig ut på en roadshow där investerare kan träffa företagets VD i Stockholm, Göteborg och Malmö. Företaget meddelar även att man på önskemål även anpassat minsta teckningspost till 2500 aktier, vilket motsvarar 3750 kr.

Stockholm 28/6
Berns salonger (Röda rummet)
Berzelii park, Stockholm
Måndag, 28/6 kl. 18.00
OSA Stockholm till info@mocyclejeans.com

Göteborg 29/6
Gothia Towers (R. 26, plan 2)
Mässans Gata 24, Göteborg
Tisdag, 29/6 kl. 18.00
OSA Göteborg till info@mocyclejeans.com

Malmö 30/6
Hotel Mäster Johan
Mäster Johansgatan 13, Malmö
Onsdag, 30/6 kl. 18.00
OSA Malmö till info@mocyclejeans.com

Läs mer om Mocycles nyemission >>