Nimbus gör en notering av sina aktier mitt i toppen av den corona-drivna försäljningstoppen. Det är idag ett bolag som har flera olika varumärken inklusive Flipper. Analytikerna tycker att erbjudandet är bra. Stora motorbåtar känns inte vidare ESG-anpassat men fonder investerar, så man får förmoda att de gjort en tolkning att det är ESG.