Noteringen av Trollhättan MineralAktietorget försenas. Trollhättan Mineral ska noteras via ett omvänt förvärv av Intius, som dock fick skjuta upp sin bolagsstämma där beslut skulle tas. Bakgrund till beslutet om fortsatt stämma är att strax innan stämmans öppnande ställdes nya ekonomiska krav på Intius från Stefan Frohm. Stefan Frohm lämnade i juli 2010 in en konkursanmälan på Intius till Göteborgs Tingsrätt för fordringar som han hade på bolaget. Tingsrätten ansåg i senare beslut att det saknades grund för konkursanmälan. Dagens extra stämma gällde ett förvärv från Intius på Trollhättan Mineral AB, men huvudägaren i Trollhättan Mineral AB är inte beredd att fullfölja affären så länge det finns ekonomiska och juridiska frågor som är outredda i Intius AB. Styrelsen har fram till den 19 oktober på sig att utreda grunden för de nya fordringarna på Intius som Stefan Frohm åberopar.