Accelerator som är noterat på Aktietorget gör just nu en nyemission. Efter det kommer företaget att dela ut dotterbolaget PledPharma och notera det på First North. Accelerator har tidigare noterat optioner för det delägda dotterbolaget SyntheticMR på Aktietorget.