Företaget Wilhemina Investment grundar Pinehearst i samarbete med ett nätverk av investerare. Pinehearst är en marknadsplats där onoterade tillväxtbolag listas, med syftet att bli synliga mot kapitalmarknaden och media. Pinehearst erbjuder också bolagen ägarspridning samt smidigare övergång mot en framtida börsnotering.

Då det finns ett tomrum vad gäller utbud av aktiehandel i onoterade bolag som inte är VPC-registrerade har Alladin, tillsammans med ett nätverk av investerare tagit initiativet att starta Pinehearst. Pinehearst är en marknadsplats där onoterade tillväxtbolag listas och där investerare kan övervaka bolagen och bygga förtroende för företagsledningarna.

Allt fler investerare och spekulerare upptäcker möjligheterna med att handla med onoterade bolag vid sidan av företag som redan har gjort en börsnotering. Idag finns dock inga bra alternativ till det då handeln sker i opraktiska former och möjligheterna till en exit ganska liten. Pinehearst har ambitionen att erbjuda spekulerare en smidigare handel med onoterade värdepapper och på det viset öka likviditeten och exitmöjligheten, vilket i sin tur leder till att tillväxtbolag får det lite lättare att få tag på expansionskapital via en nyemission.

Pinehearst har många utmaningar framför sig för att uppnå en smidig handel i det aktuella segmentet. Men i samråd med intressenterna ska Pinehearst bygga en plattform som hjälper onoterade bolag att växa och synas och som samtidigt kan ge investerare en möjlighet till avkastning.

Pinehearst uppmanar alla ovana spekulerare att noga läsa igenom alla risker som finns i att teckna aktier i onoterade bolag samt specifika riskfaktorer kopplade till bolag som gör nyemissioner eller Private Placements, innan aktier tecknas.

Det finns även enklare marknader för onoterat, så som Nyemissioner.se's Köp & Sälj-form för onoterade aktier.