Prolight Diagnostics är ett spännande företag som har ett diagnosstöd som på fem till sju minuter ger svar på om en patient har drabbats av hjärtinfarkt eller inte. Och det är bara ett användningsområde av företagets teknologi. Proof of Principle har uppnåtts.

Företaget gör just nu en nyemission och värderingen är tilltalande. Man har lämnat mycket uppsida till oss investerare. Villkor för nyemissionen finns här. 6 juli 2011 listas Prolight på Aktietorget.En investering ska utvärderas på finansiella grunder, men att man gör något bra för människors hälsa är ju en trevlig bonus.