De två noterade bolagen Inmet Mining Corporation och Lundin Mining Corporation meddelade igår natt att företagen tänker fusionera och skapa Symterra Corporation. Det nya bolaget kommer att ha ett börsvärde på omkring 9 miljarder dollar, vilket motsvarar 62 miljarder kronor.

Aktieägarna i Lundin Mining Corporation kommer att äga 47 % av det nya bolaget och Inmet Mining Corporations aktieägare 53 %.

Symterra Corporation kommer att noteras både på Stockholmsbörsen och Torontobörsen.