Towork som är noterat på Aktietorget gör en företrädesemission på 1,24 Mkr. Pre-money-värderingen är 1,24 Mkr. Ska företaget någonsin bli något, det har tynat bort länge.