True Heading har med en världsledande kunskap inom en ny teknik som revolutionerar säkerheten inom sjöfart, AIS (Automatic Idenfitication System), kunnat etablera sig som en av de främsta aktörerna. Många fritidsbåtägare tycker AIS är det bästa som hänt för säkerheten ombord. AIS är det nya säkerhetssystemet för sjöfarten som, till skillnad mot en traditionell radar, kan se andra fartyg som är skymda bakom öar eller andra hinder. Bolagets befinner sig i ett expansivt skede och genomför därför en nyemission inför sin börsnotering på Aktietorget.