Vilhelmina Mineral siktar på en notering av sina aktier under 2012. Företaget, som tidigare hette Northfield Exploration, innehar nu rättigheterna till den kvarvarande Stekenjokkfyndigheten med en bedömd mineralresurs på uppemot 10 Mton, med koppar, silver, guld, zink och bly.

Lovisagruvan äger 7 procent av aktierna i Vilhelmina Mineral och har rätt att köpa lika många aktier till.

Den senaste tidsuppdateringen om den planerade noteringen är första halvan av 2012. Återstår att se om det kanske förskjuts till hösten 2012.