Zazz Energy har berättat att de ska göra en IPO på NGM Nordic SME under hösten 2020. Bolaget gör just nu en nyemission. Men vad är det då för energiverksamhet bolaget har? Det handlar om en miljövänlig avfallsförgasning som producerar el, varmvatten och biokol. Det var något knepigt att hitta värderingen på bolaget, fick ta fram miniräknaren. Men det hela är säkert lite tydligare vid IPO:n än vid den aktuella emissionen i onoterad miljö.