Köpa och sälja onoterade aktier 

Din guide till att köpa eller sälja onoterade aktier. En börsnoterat företags aktier är enkla att köpa och sälja då det finns en automatiserad marknadsplats där du enkelt kan lägga order via din bank eller nätmäklare. Om du är intresserad av att köpa aktier i ett onoterat företag så måste du själv hitta en säljare och på samma sätt måste du hitta en köpare om du har aktier att sälja.

Att använda mäklare eller inte

När du har hittat en köpare av dina onoterade aktier eller någon som vill sälja aktier till dig så är de dags att genomföra affären.

Utan mäklare - Om ni gör affären utan att använda mäklare så slipper ni alla kostnader. Köparen överför helt enkelt pengar till säljaren och säljaren överför aktierna till köparen. Nackdelen är att ni då tar risken att ena parten inte fullgör sitt åtagande.

Med mäklare - Om ni gör affären med mäklare så måste ni betala courtage, men då slipper ni också risken att någon part inte fullgör sitt åtagande. Köpare och sälja tar kontakt med sin bank eller mäklare och ger instruktion om vad de vill göra och banken/mäklaren genomför sedan transaktionen. Aktier och pengar byter då ägare samtidigt.

Marknadsplatser för onoterade aktier

Köp och sälj onoterade aktier - Nyemissioner.se erbjuder en annonsmarknad på sitt forum där du kan köpa och sälja onoterade aktier. Ta kontakt med motparten direkt eller diskutera priset på forumet. Affären gör ni upp själva.

Inoff - En annan populär annonsmarknad för onoterade aktier är Inoff. Där kan du sätta in en annons om att du vill köpa eller sälja. För att få kontakt med en person som har satt in en annons så måste du registrera dig.