Andrahandsmarknad - Strukturerade produkter 

Strukturerade produkter som är noterade på Stockholmsbörsen (OMX Nordic Exchange) kan köpas och säljas löpande. En fördel med noterade strukturerade produkter är att det finns en andrahandsmarknad om du skulle behöva sälja delar av din investering.

Så här tolkar du värden som vanligtvis anges

Köpkursen visar marknadsvärdet i procent av nominellt belopp och i svenska kronor för certifikat. För att få ut vad värdet är på din investering, multiplicera det nominella värdet med köpkursen i procent. Exempel: Nominellt 100 000 SEK * 1,10 (110%) = 110 000 SEK.

Säljkursen visas bara då det finns säljare ute på marknaden och det är den kursen i procent som du kan köpa till.

Teoretiskt slutvärde visar investeringens värde i procent av nominellt belopp på förfallodagen givet att aktuella kursnivåer för produktens underliggande tillgångar inte förändras. För en investerare som avser hålla placeringen till förfall är det teoretiska slutvärdet av vikt. Det teoretiska slutvärdet beräknas fram genom att kursutvecklingen för produktens underliggande tillgångar på respektive observationsdatum (vilka bestämmer slutvärdet) multipliceras med deltagandegraden.
Dokumentärer om aktier och finans - Bra filmer som du kan se gratis.

Deutsche Bank avlivar myter - En humoristisk video från Deutsche Bank som gör upp med fördomarna.