Interoute erbjuder ny tjänst för aktieklipp

Posted by Redaktionen on Wednesday, October 21, 2009 Under: Nyemission
Interoute, som äger och driftar Europas största privata nätverk, lanserar nu en tjänst som heter Interoute Fast Trade och garanterar en hög, avancerad bandbredd, prioriterad datatrafik och inga minimala fördröjningar i 24 europeiska länder.

Sedan tjänsten lanserades i augusti använder redan sex av de största europeiska bankerna tjänsten, Interoute Fast Trade, för att effektiviserar sina finansiella transaktioner. Bland bankerna återfinns bland annat Deutsche Bank, Goldman Sachs och BNP Paribas. Förutom bankerna använder även det finansiella informationsbolaget Bloomberg tjänsten.

Idag blir integrerade internationella finans- och aktiemarknaden allt vanligare och där råder stora svängningar och oförutsägbarhet. Finansiell handel blir alltmer beroende av algoritmisk handel eller automatiserad handel, där matematiska verktyg är programmerade för att köpa och sälja när aktierna stiger eller sjunker till ett visst pris. Således kan en millisekunds försening betyda skillnaden mellan vinst eller förlust. Därför behöver de finansiella institutionerna den snabbaste anslutningen för att kunna reagera blixtsnabbt.

Interoute har utvecklat en avancerad bredbandstjänst med särskild inriktning på finansiella företag och organisationer som behöver denna tjänst för att hantera realtidshandel. Tekniken innebär att den väljer den snabbaste och mest direkta vägen för överföring av instruktioner mellan 24 europeiska länder, vilket innebär en kraftigt ökad hastighet på olika transaktioner och minskade driftstörningar. Det ger kunderna en klar konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter eftersom snabbhet är en kritisk framgångsfaktor i affärstransaktionerna. Interoutes fiberoptiknät klarar att leverera data mellan London och Frankfurt på rekordtiden 10.8 millisekunder.

"För finansiell handel är hastighet inte bara det enda utan det är allt. Förmågan att kapa en millisekund i förseningar i datatrafiken kan vara skillnaden mellan att förlora eller vinna en affär. Interoute Fast Trades höga bandbredd gör den till en idealisk lösning för alla finansiella företag som söker snabbt pålitlig bandbredd.”, säger Joacim Hillervik som är Nordenchef på Interoute.

Interoute erbjuder finansiella institut möjligheten att genomföra en teststuide för att mäta leveranstiderna för transaktioner före och efter Interoute Fast Trade implementeras. Det utgör sedan grunden i det premium serviceavtal (SLA) som ger kunden rätten att häva avtalet om den inte uppfyller de utlovade kvalitetskraven och förkortade ledtiderna i transaktionerna efter införandet av tjänsten.

En bank som testat Interoute Fast Trade är Deutsche Bank som visat en acceleration på sina transaktioner på upp till 20% med jämfört med tidigare system.

"Den nya anslutningen minskar avståndet mellan Frankfurt och London mer än någonsin och ökar vår konkurrensfördel i branschen, eftersom vi får bandbredd med upp till 10Gbit/s kapacitet och minimala driftstörningar”, säger Matthias Kluber som är Vice VD samt chef för nätverk och infrastruktur på Deutsch Bank.

In : Nyemission 


Tags: aktieklipp 

Nyemission & Börsnotering


Aktuell information om aktier, investeringar, nyemissioner och börsnoteringar.